مازندران،کلاردشت ۳۳۰ متر زمین،۱۰۰ متر بنا نو ساز،۴۰ متر بالکن جهت فروش،انباری ۱۰ متری